loader image
Přeskočit na obsah

Obrábění

Nabízíme zákazníkům výrobu třískově obráběných dílů od prototypu po sériovou výrobu. Výroba je primárně zaměřena na obráběné plastové díly. Na tuto výrobu navazuje také výroba svařovaných výrobků, ohýbaných a tvářených za tepla.

Naše výroba splňuje podmínky „Správné výrobní praxe“ (GMP) pro potravinářský průmysl“ pro dodávky dílů pro potravinářský průmysl.

Služby pro zákazníky

 • Konstrukce výrobků
 • Návrh/výběr vhodného druhu a modifikace materiálu 
 • lehká montáž dílů a skupin
 • 3D měření příp. skenování výrobku
 • balení výrobků dle požadavku zákazníka

Oblasti průmyslu

 • letecký a kosmický průmysl
 • energetika a jaderná energetika
 • elektrotechnický průmysl
 • medicína
 • lékařská a laboratorní technika
 • potravinářský průmysl
 • vakuová technika
 • transportní a dopravní technika
 • strojírenský a hutní průmysl
 • automobilový průmysl
 • chemický průmysl
 • těžební a zpracovatelský průmysl
 • off-shore
 • stavebnictví
 • reklama

Neustále hledáme cesty, jak zlepšovat řídící a výrobní procesy ve společnosti. Součástí procesu jsou také školení našich pracovníků.

Průběžně naše výrobní technologie doplňujeme a modernizujeme. K dispozici máme CNC technologie pro tří až pětiosé obrábění, soustružení. Disponujeme temperační pecí.

Realizujeme povrchovou úpravu dílů tryskáním.
Ve výrobě používáme CAD/CAM SW Solid Works, HSM Works, Alpha Cam, NCG Cam. Pro podporu řízení výroby je instalován MES systém.

Výroba pro potravinářský průmysl

Všechny plastové výrobky, které přicházejí do styku s potravinami a mohou ohrozit migrací v nich obsažených nebezpečných nebo toxických látek bezpečnost potravin, musí splňovat  nařízení vydaná Evropskou komisí, aby nedošlo k ohrožení spotřebitele.

Výroba dílů pro potravinářský průmysl musí tedy plnit   nařízení vydaná Evropskou komisí číslo  EU  1935/2004, EU 10/2011 a EU 2023/2006 „Správná výrobní praxe“ (GMP).

Evropská komise přijala nařízení, které požaduje sledování procesu výroby plastových materiálů a výrobků z plastů určených pro styk s potravinami.

Dodržováním systému GMP a souvisejících nařízení EU reagujeme na požadavky  výroby součástek, dílů strojů a zařízení pro potravinářský průmysl.