loader image
Přeskočit na obsah

Probíhající školení zaměstnanců

Projekt POVEZ II – PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností  zejména klíčových kompetencí pracovníků.