loader image
Přeskočit na obsah

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Než odešlete formulář: Seznamte se prosím s obsahem této stránky.
Ve společnosti SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o. bereme ochranu osobních údajů vážně. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.
Na webu plasty-slavik.cz probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Všem případům se nyní budeme věnovat podrobně. Dozvíte se o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.
Není-li to výslovně uvedeno, SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům. Osobní údaje získané od subjektu. Součástí každého formuláře je odkaz na tuto informační stránku. Na více místech webu potrubniposta.cz je tento standardní kontaktní formulář. Slouží osobám, které mají zájem o služby SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o., mají zájem pro SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o. pracovat nebo je zajímají jiné informace o SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o.. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen dvě: e-mailová adresa a zpráva pro SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o..
Osobní údaje: název společnosti, kontaktní osoba, telefon, e-mailová adresa, zpráva. Získání osobního údaje: od subjektu. Zákonnost: souhlas subjektu. Účel: kontaktní informace, využitelné pro marketing, uživatelskou podporu, vzdělávání a personalistiku nebo vznik smluvního vztahu. Informace o zpracování: Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o. nebo zastupuje-li právnickou osobu, která je ve smluvním vztahu s SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o., nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b . Totéž platí, vznikne-li smluvní vztah díky využití tohoto kontaktního formuláře. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu, viz níže na této stránce.
Osobní údaje získané automaticky. Webový server potrubniposta.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány třemi hlavními metodami: vlastní logy www serveru, analytika Google. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o. používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností. Údaje pro reklamní systémy. SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o. nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.
Ukládání dat na počítač uživatele. V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookie třetích stran.
Zabezpečení osobních údajů. SLAVÍK - Technické plasty, s.r.o. pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána na cloudu, nikoliv na lokálních počítačích.
Pověřená osoba: Petra Waligórová sale@plasty-slavik.cz