loader image
Přeskočit na obsah

FDM 3D tisk

Nově vyrábíme díly formou FDM 3D tisku na tiskárně Raise 3D Pro Plus. Umožňuje nám to tisknout díly do velikosti 300x300x600mm s možností tisku dvou barev materiálu nebo díl s podpůrným materiálem. Pokud je to možné, využíváme při tisku stejný filament od výrobce polotovarů, ze kterých vyrábíme obráběné díly.

Vytištěné díly dle požadavku můžeme finalizovat obráběním, provést výstupní kontrolu včetně 3D měření, popsat laserem.

Materiály, které můžeme tisknout: PLA, ABS, PC/ABS, HIPS, ASA, PETG, PETG-CF, PP, PC, PA, PA6/66, PA12, PET, POM, TPU a ostatní modifikace materiálů dle výrobců filamentu.