Zvýšení cen materiálu

9.5.2017 |

Od začátku roku 2017 došlo ke dvěma resp. třem zvýšením cen vstupních surovin pro výrobu polotovarů u všech výrobců plastů. Z tohoto důvodu jsme nucení toto zdražení promítnout do  cen materiálu.

Zvýšení cen se dotýká jak polotovarů tak obráběných i svařovaných resp. tvářených výrobků.