Výroba z plastů pro potravinářský průmysl

29.1.2019 |

                                                                                                  

Všechny plastové výrobky, které přicházejí do styku s potravinami a mohou ohrozit migrací v nich obsažených nebezpečných nebo toxických látek bezpečnost potravin, musí splňovat  nařízení vydaná Evropskou komisí, aby nedošlo k ohrožení spotřebitele.  Výroba dílů pro potravinářský průmysl musí tedy plnit   nařízení vydaná Evropskou komisí číslo  EU  1935/2004, EU 10/2011 a EU 2023/2006 „Správná výrobní praxe“ (GMP).

Evropská komise přijala nařízení, které požaduje sledování procesu výroby plastových materiálů a výrobků z plastů určených pro styk s potravinami.

Obsahem nařízení je:

  • Seznam výchozích a pomocných surovin k výrobě plastů
  • Migrační testy
  • Prohlášení o shodě
  • Sledování šarží
  • Výroba dle procesu GMP (správná výrobní praxe) dle nařízení EU 2023/2006

 

Společnost Slavík-Technické plasty s.r.o. zavedla  „Systém řízení jakosti“ ISO 9001:2016 a „Systém správné výrobní praxe“ (GMP) dle platných nařízení EU.

Zavedením systému GMP a souvisejících nařízení EU reagujeme na požadavky  výroby součástek, dílů strojů a zařízení pro potravinářský průmysl.

 

Politika kvality

ČSN EN ISO 9001:2015

GMP – Správná výrobní praxe