Novinky v STP

2.8.2022 |

Vážení zákazníci,

v uplynulých měsících jsme opět investovali do rozvoje naší společnosti.

Rozšířili jsme stávající softwarové vybavení v oblasti CAD/CAM o nový software NCG CAM pro spojité pětiosé obrábění. NCG CAM nám umožní zlepšit výrobu na pětiosých obráběcích centrech.

A také jsme úspěšně realizovali zvýšení kvalifikace svářečů plastů.